wtorek, 17 stycznia 2012

17.1, Antyfona Seksty: Fidelis servus et prudens


Wierny sługa i roztropny, którego Pan ustanowił nad swoją rodziną.

Fidelis servus et prudens, * quem constituit Dominus super familiam suam.

Mt 24,45
Włącz Sekstę o 12.15 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz