niedziela, 12 lutego 2012

12.2, Reguła na dziś, 10: Jak należy odmawiać modlitwę nocną w czasie lata
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  10: Jak należy odmawiać modlitwę nocną w czasie lata

1 Od Paschy aż do 1 listopada zachowujemy tę samą liczbę psalmów, co w okresie zimowym. Tylko ze względu na zbyt krótką noc nie trzeba czytać lekcji z księgi i zamiast trzech [zimowych] wystarczy wygłosić z pamięci jedną ze Starego Testamentu. Po niej powinno nastąpić krótkie responsorium i cały dalszy ciąg, jak to już ustaliliśmy [dla okresu zimowego], tzn. w czasie Wigilii nocnych należy odśpiewać zawsze co najmniej dwanaście psalmów, nie licząc w tym psalmu 3 i 94.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz