czwartek, 2 lutego 2012

2.2, Antyfona Prymy: Simeon iustusSymeon sprawiedliwy i pełen bojaźni, wyczekiwał zbawienia Izraela, a Duch Święty był w nim.

Simeon iustus * et timoratus exspectabat redemptionem Israel, et Spiritus Sanctus erat in eo.

Łk 2,25
Włącz Prymę o 8:00

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz