piątek, 3 lutego 2012

3.2, Antyfona Magnificat: Deposuit potentes


Strącił możnych, prześladowców Świętych, a wywyższył pokornych, ufających Chrystusowi.

Deposuit potentes, * Sanctos persequentes: et exsaltavit humiles, Christum confitentes.

por. Łk 1,52
Włącz Nieszpory o 17:30

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz