czwartek, 26 kwietnia 2012

Reguła na dziś - roz. 66: O furtianach klasztornych


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  66: O furtianach klasztornych Przy furcie klasztornej trzeba postawić roztropnego starca, który by potrafił zarówno przyjąć wiadomość, jak udzielić odpowiedzi i którego dojrzałość powstrzyma go od włóczenia się na zewnątrz. Niechaj furtian ma celę blisko furty, aby przybywający mogli go zawsze znaleźć na miejscu i od razu dostać odpowiedź. A gdy tylko ktoś zapuka lub ubogi zawoła, niech odpowie: „Bogu niech będą dzięki” albo „Pobłogosław mnie” i zaraz udzieli wyjaśnienia z całą łagodnością zrodzoną z bojaźni Bożej, i z gorliwą miłością. Jeśli furtianowi potrzeba pomocy, trzeba mu dodać młodszego brata.
Klasztor zaś, jeśli to możliwe, tak powinien być zorganizowany, żeby można było znaleźć w obrębie jego murów wszystko, co niezbędne, a więc wodę, młyn, ogród, jak również różne warsztaty rzemieślnicze, tak aby mnisi nie musieli włóczyć się na zewnątrz, co nie przynosi zgoła pożytku ich duszom.
Chcemy też, by ta Reguła często była czytywana we wspólnocie, aby żaden brat nie mógł się tłumaczyć jej nieznajomością.
Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.

środa, 25 kwietnia 2012

25.04, Antyfona Prymy: Sancti tui


Święci Twoi, Panie, zakwitną jak lilia, alleluja, i będą przed Tobą jak woń balsamu, alleluja.

Sancti tui, * Domine, florebunt sicut lilium, alleluia: et sicut odor balsami erunt ante te, alleluia.

środa, 11 kwietnia 2012

11.04, Antyfona Magnificat: Dixit Iesus

Powiedział Jezus do swoich uczniów: Przynieście ryb, które teraz złowiliście. Podszedł więc Szymon Piotr i wyciągnął sieć na brzeg, pełną wielkich ryb, alleluja.

Dixit Iesus * discipulis suis: Afferte de piscibus, quos prendidisti nunc. Ascendit autem Simon Petrus, et traxit rete in terram, plenum magnis piscibus, alleluia.

Por. J 21,10-11

11.04, Antyfona Seksty: Erat autem

Postać jego była zaś jak błyskawica: szaty jego jak śnieg, alleluja, alleluja. 

Erat autem * aspectus eius sicut fulgur: vestimenta eius sicut nix, alleluia, alleluia.

Mt 28,3
Włącz Sekstę o 12:15

Reguła na dziś - rozdz. 58: O zasadach przyjmowaniu braci


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  58: O zasadach przyjmowaniu braci 


1 Gdy zgłasza się ktoś nowy do klasztoru, nie należy go łatwo przyjmować, 2 lecz, jak mówi Apostoł, badajcie duchy, czy są z Boga (1 J 4,1). 3 Tak więc gdy ktoś przyjdzie i będzie kołatać wytrwale, gdy okaże się po czterech czy pięciu dniach, że potrafi znosić cierpliwie wyrządzane mu przykrości i utrudnienie wstąpienia a prośbę swoją ciągle powtarza, 4 wówczas należy mu pozwolić na wstąpienie. A niech przez kilka dni pozostanie jeszcze w celi gości. 5 Później zaś zamieszka w celi nowicjuszy, gdzie mają oni rozmyślać, a także jadać i sypiać.

6 Przydzieli się im mnicha starszego, takiego, który umie pozyskiwać dusze, by ich bardzo uważnie obserwował. 7 Trzeba badać troskliwie, czy [nowicjusz] prawdziwie szuka Boga, czy jest gorliwy w Służbie Bożej, w posłuszeństwie, w znoszeniu upokorzeń. 8 Należy mu z góry przedstawić wszystko, co jest ciężkie i trudne na drodze do Boga.

9 Jeśli obieca wytrwać w stałości, po upływie dwóch miesięcy zostanie mu odczytana ta Reguła od początku do końca. 10 I wówczas powiedzą mu: Oto prawo, pod którym chcesz służyć. Jeśli możesz je zachować, wstąp; jeśli zaś nie możesz, odejdź wolny. 11 Jeśli nadal nie zmieni zdania, należy go zaprowadzić z powrotem do wspomnianej wyżej celi nowicjuszy i ponownie doświadczać na wszelkie sposoby jego cierpliwość.

12 I po upływie sześciu miesięcy zostanie mu odczytana Reguła, aby wiedział, na co się decyduje. 13 Jeśli zaś nadal nie zmieni zdania, po czterech miesiącach ponownie zostanie mu odczytana ta sama Reguła.

14 A jeśli po dojrzałej rozwadze obieca, że będzie wszystkiego przestrzegał i spełniał wszelkie polecenia, wtedy dopiero należy go przyjąć do wspólnoty. 15 Powinien jednak wiedzieć, że na mocy prawa, jakim jest Reguła, nie wolno mu od tego dnia opuścić klasztoru, 16 nie wolno mu też strząsnąć z karku jarzma Reguły, które tak długo rozważając mógł łatwo albo odrzucić, albo przyjąć.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


11.04, Antyfona Prymy: Angelus autem Domini

Anioł zaś Pański zstąpił z nieba i podchodząc odsunął kamień, i usiadł na nim, alleluja, alleluja. 

Angelus autem Domini * descendit de caelo, et accedens revolvit lapidem, et sedebat super eam, alleluia, alleluia.

Mt 28,2