wtorek, 31 stycznia 2012

31.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (34)
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze
34 Trzeci stopień pokory: jeśli z miłości do Boga poddajemy się z całkowitym posłuszeństwem przełożonemu naśladując Pana, o którym mówi Apostoł: Stał się posłuszny aż do śmierci (Flp 2, 8). 


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


PORZĄDEK DNIA: 31.1.2012

okres zwykły - po Objawieniu

dzień powszedni
4 kl., szaty zielone
komemoracje św. Piotra Nolasco i św. Rajmunda Pennafort, wyznawców

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:

dzień powszedni
św. Jana Bosco, kapłana
wspomnienie mniejsze


*
ANTYFONA PRYMY: Deus, iudex iustus
ANTYFONA SEKSTY: Qui habitas
ANTYFONA MAGNIFICAT: Exsultet 

poniedziałek, 30 stycznia 2012

30.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (31-33)
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


31 Drugi stopień pokory: jeśli nie kochamy już własnej woli i nie znajdujemy przyjemności w wypełnianiu swoich pragnień, 32 lecz czyny swoje stosujemy do słów Pana, który mówi: zstąpiłem nie po to, aby pełnić swoją wolę, ale wolę Tego, który mnie posłał (J 6,39).

33 Jest też napisane: „Własna chęć ściąga na siebie karę, związanie [z cudzą wolą] zdobywa wieniec zwycięstwa”.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


PORZĄDEK DNIA: 30.1.2012

okres zwykły - po Objawieniu

dzień powszedni
4 kl., szaty zielone

*
ANTYFONA PRYMY: Servite Domino
ANTYFONA SEKSTY: Aspice in me
ANTYFONA MAGNIFICAT: Magnificat

niedziela, 29 stycznia 2012

29.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (26-30)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


26 Jeżeli więc oczy Pana dobrych i złych wypatrują (Prz 15,3) 27 i na synów ludzkich Pan spogląda z nieba, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szuka Boga (Ps 14[13],2), 28 jeżeli także przydzieleni nam aniołowie codziennie w dzień i w nocy przedstawiają Panu nasze uczynki, 29 trzeba zatem, bracia, pilnować się każdej godziny, aby Pan, jak Prorok mówi w psalmie, nie ujrzał nas w jakiejś chwili zwróconych ku złu i bezużytecznych *. 30 Dziś nas jeszcze oszczędza, bo jest łaskawy i oczekuje nawrócenia ku lepszemu, wówczas jednak musiałby w końcu powiedzieć: Ty to czynisz, a Ja mam milczeć? (Ps 50[49],21).

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.PORZĄDEK DNIA: 29.1.2012

okres zwykły - po Objawieniu Pańskim

IV Niedziela po Objawieniu
2 kl., szaty zielone


*
ANTYFONA PRYMY I SEKSTY: Alleluia
ANTYFONA MAGNIFICAT: Domine 

sobota, 28 stycznia 2012

28.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (19-25)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


19 Czynić własną wolę zabrania nam Pismo Święte słowami: Powstrzymaj się od twoich pożądań (Syr 18,30). 20 Podobnie też prosimy Boga w modlitwie, by Jego wola w nas się wypełniała. 21 Słusznie nas zatem uczą, byśmy nie czynili naszej woli. W ten sposób unikamy tego niebezpieczeństwa, o którym mówi Pismo Święte: Jest droga, co zdaje się słuszna, a w końcu prowadzi do śmierci (Prz 16,25). 22 Lękamy się również tego, co zostało powiedziane o niedbałych: Zepsuci są i stali się wstrętni w swoich chęciach (Ps 52,2 Wlg).

23 Co do pożądań ciała, to wierzymy, że Bóg jest zawsze przy nas obecny, gdyż Prorok mówi do Pana: Przed Tobą, Panie, wszelkie me pragnienie (Ps 38[37],10). 24 Trzeba zatem wystrzegać się złych pożądań, gdyż śmierć stoi na progu rozkoszy. 25 Dlatego też poucza nas Pismo Święte: Nie idź za twymi namiętnościami (Syr 18,30).
Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.28.1, Antyfona Magnificat: Domine


Panie, ratuj nas, giniemy: rządź, Boże, i ucisz [burzę]. 

Domine, * salva nos, perimus: impera, et fac, Deus, tranquillitatem.

Mt 8,25-26
Włącz Nieszpory o 17:30

PORZĄDEK DNIA: 28.1.2012


okres zwykły - po Objawieniu

Wspomnienie Najśw. Maryi Panny
4 kl., szaty białe
Komemoracja św. Cyryla Aleksandryjskiego, biskupa-wyznawcy, dKościoła
nieszpory z niedzieli

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:
św. Tomasza z Akwinu, kapłana i dKościoła
wspomnienie większe, szaty białe

piątek, 27 stycznia 2012

27.1, Antyfona Magnificat: O Doctor optime
O wielki Doktorze, światłości Kościoła świętego, błogosławiony Janie Chryzostomie, miłośniku boskiego prawa, proś za nami Syna Bożego.

O Doctor optime, * Ecclesiae sanctae lumen, beate Ioannes Chrysostome, divinae legis amator, deprecare pro nobis Filium Dei.

27.1, Antyfona Seksty: IdeoDlatego, jak obiecał, sprawił Pan, że wzrastał ów wśród ludu swojego.

Ideo * iureiurando fecit illum Dominus crescere in plebem suam.

Włącz Sekstę o 12:15

27.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (10-18)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze
10 O pierwszym stopniu pokory mówimy wówczas, jeśli człowiek ma stale przed oczyma bojaźń Bożą i gorliwie się stara o niej nie zapominać. 11 Zawsze pamięta o wszystkim, co Bóg nakazuje, i ustawicznie w sercu swoim rozważa zarówno ogień piekielny palący tych, którzy Bogiem wzgardzili, jak i życie wieczne przygotowane dla tych, którzy Boga się boją. 12 Każdej zatem chwili wystrzega się błędów i grzechów popełnianych myślą, językiem, rękami, nogami, czy to wolą własną; a broni się przed pożądaniami ciała. 13 Człowiek powinien być przekonany, że Bóg z nieba patrzy nań zawsze i o każdej porze, a także, iż czyny jego w każdym miejscu rozgrywają się przed oczami Bożymi, aniołowie zaś w każdej chwili donoszą o nich Bogu.

14 Tego właśnie chce nas nauczyć Prorok, gdy ukazuje nam Boga zawsze obecnego w naszych myślach, mówiąc: Boże, co przenikasz serca i sumienia (Ps 7,19). 15 A w innym miejscu: Myśli człowiecze są Panu znane (Ps 94 [93], 11). 16 Gdzie indziej jeszcze: Z daleka myśli moje pojmujesz (Ps 139[138],3) 17 i Myśl człowiecza będzie sławić Ciebie (Ps 75,11 Wlg). 18 Pragnąc czuwać nad swymi przewrotnymi myślami, niechaj brat „użyteczny”* powtarza zawsze w swoim sercu: Wtedy będę wobec Niego bez skazy i winy się ustrzegę (Ps 18[17],24).Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.27.1, Antyfona Prymy: Ecce sacerdos magnusOto kapłan wielki, który za dni swoich podobał się Bogu i został uznany za sprawiedliwego.

Ecce sacerdos magnus, * qui in diebus suis placuit Deo, et inventus est iustus.

27.1, Oracja na św. Jana Chryzostoma


Prosimy Cię, Panie, aby łaska niebieska wzmacniała Twój Kościół, który zechciałeś ozdobić chwalebnymi zasługami i nauką błogosławionego Jana Chryzostoma, Wyznawcy i Biskupa. Przez Pana naszego...

Ecclesiam tuam, quaesumus, Domine, gratia caelestis amplificet: * quam beati Ioannis Chrysostomi Confessoris tui atque Pontificis illustrare voluisti gloriosis meritis et doctrinis. Per Dominum...

PORZĄDEK DNIA: 27.1.2012


okres zwykły - po Objawieniu

św. Jana Chryzostoma, biskupa-wyznawcy, doktora Kościoła
święto 3 kl., szaty białe

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:
dzień powszedni
wspomnienie mniejsze św. Juliana, biskupa-wyznawcy

czwartek, 26 stycznia 2012

26.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (5-9)


Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze


5 Tak więc, bracia, jeżeli chcemy osiągnąć szczyt wielkiej pokory i jeśli chcemy szybko dojść do tego wywyższenia w niebie, do którego dochodzi się przez uniżenie w życiu ziemskim, 6 musimy wstępując do góry po stopniach naszych czynów wznieść ową drabinę, która ukazała się we śnie Jakubowi. Na niej to widział on zstępujących i wstępujących aniołów (Por. Rdz 28,12). 7 Nie ulega wątpliwości, że to zstępowanie i wstępowanie oznacza po prostu, iż wynosząc się schodzimy w dół, wstępujemy natomiast ku górze przez pokorę.

8 Ustawiona drabina to nasze życie na świecie, które Pan podnosi ku niebu, gdy serce stanie się pokorne. 9 Dwoma bocznymi żerdziami tej drabiny są, jak sądzimy, nasze ciało i dusza, a wzywająca nas łaska Boża umieściła w nich różne szczeble pokory i karności zakonnej, po których do góry wstępujemy.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.
26.01, Męczeństwo świętego Polikarpa biskupa Smyrny [fragmenty]Męczeństwo świętego Polikarpa biskupa Smyrny [wybór]

Kościół Boży w Smyrnie do Kościoła Bożego w Filomelium i do wszystkich gmin świętego i powszechnego Kościoła, gdziekolwiek się znajdują: miłosierdzie, pokój i miłość Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa niechaj będą udzielone wam obficie.

Piszemy wam, bracia, o tych, co ponieśli śmierć męczeńską, i o błogosławionym Polikarpie, który przez męczeństwo swoje położył niejako pieczęć na prześladowaniu i przyczynił się do jego zakończenia. Niemal wszystkie wcześniejsze wydarzenia do tego właśnie zmierzały, by Pan mógł nam pokazać raz jeszcze męczeństwo według Ewangelii. Polikarp, podobnie jak Pan, czekał aż zostanie wydany, i my również powinniśmy go w tym naśladować, mając na oku zawsze nie tylko własny pożytek, ale i pożytek naszych bliźnich. Świadczy to bowiem o miłości prawdziwej i rzetelnej, jeśli chcemy nie tylko samych siebie zbawić, lecz także i wszystkich naszych braci.

[...]

PORZĄDEK DNIA: 26.1.2012

okres zwykły - po Objawieniu

dzień powszedni
4 kl., szaty zielone
Komemoracja św. Polikarpa, biskupa-męczennika

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:
dzień powszedni
wspomnienia mniejsze: świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów; 
świętych Roberta, Alberyka i Stefana, opatów cysterskich

*
ANTYFONA PRYMY: Cantabo Domino
ANTYFONA SEKSTY: Qui habitas 
ANTYFONA MAGNIFICAT: Fac, Deus, potentiam

środa, 25 stycznia 2012

25.1, Antyfona Magnificat: Sancte Paule Apostole


Święty Pawle Apostole, przepowiadający prawdę, Nauczycielu narodów, wstawiaj się za nami u Boga, który cię wybrał.

Sancte Paule Apostole, * praedicator veritatis, et Doctor gentium, intercede pro nobis ad Deum, qui te elegit.

Włącz Nieszpory o 17:30

25.1, Antyfona Seksty: Gratia Dei


Łaska Boża nie była we mnie na próżno, lecz Jego łaska zawsze jest  we mnie.

Gratia Dei * in me vacua non fuit, sed gratia eius semper in me manet.

por. 1 Kor 15,10
Włącz Sekstę o 12:15

25.1, "Vas electionis est mihi iste" Prolog Komentarza do Listu do Rzymian św. Tomasza z Akwinu

Przejdź do tekstu oryginalnego

Naczyniem wybrania jest ów dla mnie, itd. (Dz 9,15 Vulg.; por. BT). W Piśmie Świętym ludzi porównuje się do naczynia (vasna cztery sposoby, mianowicie: według ustanowienia [1], napełnienia [2], użytku [3] i owocu [4].


[1] Po pierwsze, co do ustanowienia (constitutio). Naczynie podlega bowiem osądowi rzemieślnika. Wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi (Jr 18,4). Tak też i ukształtowanie ludzi podlega pod wyrok Boży, o którym mówi Psalm (99,3), sam nas stworzył, a nie my siebie. U Izajasza (45,9) zaś czytamy: czyż powie glina temu, co ją kształtuje: «Co robisz?». I niżej (Rz 9,20): Czyż może naczynie gliniane zapytać tego, kto je ulepił: «Dlaczego mnie takim uczyniłeś?». Stąd też wynika, że według woli Boskiego Rzemieślnika naczynia zostały różnorako ustanowione. 2 Tm 2,20: w wielkim domu znajdują się przecież nie tylko naczynia złote i srebrne, lecz również drewniane i gliniane. Skoro zaś błogosławiony Paweł został nazwany wyżej „naczyniem wybrania”, to to jakim był naczyniem, widać w słowach Syr 50,10: jakby naczynie szczerozłote, ozdobione wszelkim drogocennym kamieniem. Był więc naczyniem złotym – według blasku mądrości, o której rozumie się to, co mówi Rdz 2,12: a złoto owej krainy jest najlepsze, ponieważ, jak jest w innym miejscu, Prz 3,15: cenniejsza jest od wszelkich bogactw. Również błogosławiony Piotr daje o nim świadectwo, mówiąc, 2 P,15: jak to umiłowany nasz brat Paweł według danej mu mądrości napisał do was. [Naczyniem] zaś trwałym był z mocy miłości, o której mówi ostatni rozdział Pnp: jak śmierć potężna jest miłość. Dlatego sam też powiedział w Rz 8,38n: jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, itd. nie mogą nas odłączyć od miłości Boga. Ozdobiony był natomiast wszelkim drogocennym kamieniem, to znaczy wszystkimi cnotami, o których mówi w 1 Kor 3,12: jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, i tak dalej, oraz w 2 Kor 1,12: chlubą bowiem jest dla nas świadectwo naszego sumienia, bo w prostocie serca i szczerości wobec Boga, a nie według mądrości doczesnej, lecz według łaski Bożej postępowaliśmy na świecie. Jakie zatem było to naczynie widać również z tego, co zaprezentował: nauczał bowiem największych boskich tajemnic, które należą do mądrości, co widać w 1 Kor 2,6: mądrość głosimy pośród doskonałych, nakazywał miłość w sposób najwznioślejszy (1 Kor 13), pouczył ludzi o różnorodności cnót, jak w Kol 3,12: przyobleczcie się jako wybrańcy Boży, święci i umiłowani, w bogactwa miłosierdzia, i tak dalej.

25.01, Reguła na dziś, 7: O pokorze (1-4)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta,
rozdział  7: O pokorze

1 Bracia, Pismo Święte woła do nas: Każdy kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony (Łk 14,11). 2 Słowami tymi poucza nas, że wszelkie wynoszenie się jest rodzajem pychy. 3 Jej to wystrzega się Prorok, który mówi: Moje serce nie pyszni się, Panie, i oczy moje nie patrzą wyniośle. Nie gonię za tym, co wielkie, albo dla mnie zbyt jest wysokie. 4 Co by się jednak stało, gdybym nie myślał pokornie, gdybym wynosił moją duszę? Postąpiłbyś z moją duszą, jak z małym dzieckiem na łonie jego matki (Ps 130,2 Wlg.).


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.
25.1, Antyfona Prymy: Ego plantavi


Ja zasadziłem, Apollos podlewał, Bóg zaś dał wzrost, alleluja.

Ego plantavi, * Apollo rigavit, Deus autem incrementum dedit, alleluia.

1 Kor 3,6
Włącz Prymę o 8:00.

25.01, Nawrócenie św. Pawła, lekcja (Dz 9, 1-22)Nawrócenie św. Pawła, lekcja mszalna, Dz 9, 1-22

W one dni: Szaweł dysząc jeszcze groźbami i pragnieniem mordu przeciw uczniom Pańskim, przyszedł do najwyższego kapłana i poprosił go o listy do Damaszku do synagog, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężów i niewiasty, zwolenników tej nauki, jeśliby ich tam znalazł.

A w czasie drogi, gdy się zbliżał do Damaszku, nagle olśniła go światłość z nieba. I padłszy na ziemię, usłyszał głos, który mówił do niego: "Szawle, Szawle, czemu mnie prześladujesz?" A on rzekł: "Kto jesteś, Panie?" Ów zaś: "Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz; trudno ci przeciw ościeniowi wierzgać". A drżący i osłupiały, rzekł: "Panie, co chcesz, abym uczynił?" Pan zaś do niego: "Wstań i wnijdź do miasta, a tam Ci powiedzą, co masz czynić". A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli zdumieni, bo głos wprawdzie słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Powstał tedy Szaweł z ziemi, a otworzywszy oczy nic nie widział. I ująwszy go za ręce, wprowadzili do Damaszku. I był tam trzy dni, nie widząc, a nie jadł ani pił.

A był uczeń pewien w Damaszku, imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: "Ananiaszu!" A on odpowiedział: "Otom ja, Panie". A Pan rzekł do niego: "Wstań i idź na ulicę, którą zowią Prostą, a szukaj w domu Judy Tarseńczyka, zwanego Szawłem, oto bowiem się modli". (I ujrzał Szaweł w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wchodzi i nakłada nań ręce, aby wzrok odzyskał.) I odpowiedział Ananiasz: "Panie, słyszałem od wielu o tym człowieku, ile złego uczynił świętym twoim w Jerozolimie, a i tu ma władze od najwyższych kapłanów, aby uwięził wszystkich, którzy wzywają imienia Twego". I rzekł do niego Pan: "Idź, albowiem on jest mi naczyniem wybranym, aby niósł imię imię moje przed pogan i królów, i synów Izraela. Bo ja go pouczę jak wiele winien wycierpieć dla imienia mego".

I poszedł Ananiasz, i wszedł do domu, a włożywszy nań ręce rzekł: "Szawle, bracie, przysłał mię Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, którąś zdążał, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym". I natychmiast spadły z oczy jego jakoby łuski, i odzyskał wzrok, a powstawszy przyjął Chrzest. I przyjąwszy pokarm wzmocnił się.

I przebywał kilka dni z uczniami, którzy byli w Damaszku. A natychmiast głosił w synagogach Jezusa, że jest Synem Bożym. A wszyscy, którzy słyszeli, zdumiewali się i mówili: "Czyż to nie jest ten, co w Jeruzalem prześladował wzywających tego imienia, a tutaj przybył po to, aby ich w więzach zaprowadzić do przedniejszych kapłanów?". Szaweł jednak coraz więcej umacniał się i zawstydzał żydów mieszkających w Damaszku, dowodząc, że Ten jest Chrystusem. 

Tyś naczyniem wybranym, św. Pawle Apostole:
prawdziwie godzien jesteś chwały


PORZĄDEK DNIA: 25.1.2012

okres zwykły - po Objawieniu

Nawrócenie św. Pawła
święto 2 kl. (3. porządku), szaty białe
nieszpory ze święta


wtorek, 24 stycznia 2012

24.1, Antyfona Magnificat: Vade Anania

Idź, Ananiaszu, i znajdź Szawła: który właśnie modli się, ponieważ wybrałem sobie go na narzędzie, aby zaniósł moje Imię narodom, i królom, i synom Izraela.  

Vade Anania, * et quaere Saulum: ecce enim orat: quia vas electionis est mihi, ut portet nomen meum coram gentibus, et regibus, et filiis Israel.

por. Dz 9,11.15
Włącz Nieszpory o 17.30

24.1, Reguła na dziś, 6: O cnocie milczeniaZ Reguły św. Ojca naszego Benedykta, 
rozdział  6: O cnocie milczenia


1 Postępujmy tak, jak mówi Prorok: Rzekłem: Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem; wędzidło nałożyłem na usta, oniemiałem w pokorze i powstrzymałem się nawet od [słów] dobrych (Ps 38,2—3 Wlg). 2 W ten sposób chce nam Prorok wskazać, że jeśli powinniśmy się niekiedy powstrzymywać od mówienia rzeczy dobrych ze względu na milczenie, tym bardziej musimy unikać mówienia złych rzeczy z obawy przed karą za grzechy.

3 Dlatego też ze względu na ważność milczenia, nawet na rozmowy dobre, święte i budujące należy rzadko pozwalać uczniom dojrzałym,  4 bo jest napisane: Nie unikniesz grzechu w gadulstwie (Prz 10,19) 5 i gdzie indziej: Życie i śmierć jest w mocy języka (Prz 18,21). 6 Wypada bowiem, by nauczyciel mówił i uczył, uczeń zaś powinien milczeć i słuchać.

7 Toteż kiedy mamy prosić o coś przełożonego, należy prosić z szacunkiem pełnym pokory i uległości.

8 Nie dopuszczamy zaś nigdy do niestosownych żartów oraz do gadania pustego i pobudzającego do śmiechu; potępiamy je zawsze i wszędzie. Nie pozwalamy uczniowi otwierać ust do takich rozmów.


Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.


PORZĄDEK DNIA: 24.1.2012

okres zwykły - po Objawieniu

dzień powszedni
4 kl., szaty zielone
Komemoracja św. Tymoteusza, biskupa-męczennika
Nieszpory z dnia następnego

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:
św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
wspomnienie większe, szaty białe, nieszpory ze wspomnienia

*
ANTYFONA PRYMY: Deus, iudex iustus
ANTYFONA SEKSTY: Qui habitas

poniedziałek, 23 stycznia 2012

23.1, Reguła na dziś, 5: O posłuszeństwie (14-19)Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta, 
rozdział  5: O posłuszeństwie14 Posłuszeństwo to jednak tylko wówczas jest Bogu przyjemne i miłe ludziom, jeśli polecenie spełnimy nie wahając się, nie ociągając, nie ozięble, bez szemrania, bez słowa sprzeciwu. 15 Posłuszeństwo bowiem okazywane przełożonym zwraca się do Boga. On sam przecież powiedział: Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10,16).

16 Trzeba również, by posłuszeństwo uczniów było pogodne, gdyż radosnego dawcę miłuje Bóg (2 Kor 9,7 za Prz 22,8 LXX). 17 Jeśli uczeń słucha niechętnie i protestuje nie tylko słowem, lecz także buntuje się w sercu, 18 to choćby nawet rozkaz wypełnił, nie może podobać się Bogu, który widzi jego zbuntowane serce. 19 Taki czyn nie przyniesie mu żadnej łaski, a wręcz przeciwnie może ściągnąć na niego karę za szemranie, jeśli nie poprawi się szybko i za błąd swój nie zadośćuczyni.

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.PORZĄDEK DNIA: 23.1.2012

okres zwykły - po Objawieniu

dzień powszedni
4 kl., szaty zielone
Komemoracja św. Emerencjany, dziewicy-męczennicy

*
ANTYFONA PRYMY: Servite Domino
ANTYFONA SEKSTY: Aspice in me
ANTYFONA MAGNIFICAT: Magnificat

niedziela, 22 stycznia 2012

22.1, Reguła na dziś, 5: O posłuszeństwie (1-13)
Z Reguły św. Ojca naszego Benedykta, 
rozdział  5: O posłuszeństwie1 Najprzedniejszym stopniem pokory jest bezzwłoczne posłuszeństwo. 2 Osiągnęli go ci, dla których nie ma nic droższego od Chrystusa. 3 Czy to ze względu na Świętą Służbę, jaką ślubowali, czy to z lęku przed piekłem, czy wreszcie dla chwały życia wiecznego, 4 gdy tylko przełożony wyda jakieś polecenie, nie zwlekają oni ani chwili z jego wykonaniem tak, jak gdyby sam Bóg rozkazywał. 5 O nich to mówi Pan: Są posłuszni na pierwsze wezwanie (Ps 18 [17], 45), 6 a tym, którzy uczą, powiada także: Kto was słucha, Mnie słucha (Łk 10,16).

7 Tacy właśnie porzucają natychmiast swoje sprawy i wyrzekają się własnej woli. 8 Od razu wszystko wypuszczają z ręki i pozostawiają nie ukończoną pracę, którą wykonywali, aby jak najrychlej w duchu posłuszeństwa odpowiedzieć czynem na otrzymane polecenie. 9 Dzięki bojaźni Bożej wszystko odbywa się tak szybko, że dwa te akty: rozkaz mistrza i czyn wypełniającego ów rozkaz ucznia, następują bezpośrednio po sobie niemal w jednym momencie. 10 To miłość nakazuje im śpieszyć do życia wiecznego.

11 Dlatego wybierają drogę wąską, o jakiej Pan mówi: Wąska jest droga, która prowadzi do życia (Mt 7,14). 12 Nie żyją oni według swojego upodobania, posłuszni własnym pożądaniom i zachciankom, lecz stosują się do rozstrzygnięć i poleceń drugiego człowieka. Mieszkają w klasztorze i pragną podlegać opatowi. 13 Bez wątpienia, ci właśnie naśladują prawdziwie Pana, który mówi o sobie: Nie przyszedłem czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał (J 6,38).

Ty zaś, Panie, zmiłuj się nad nami.
Bogu niech będą dzięki.