piątek, 30 marca 2012

środa, 28 marca 2012

28.03, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nasze pokorne prośby i, [nam] którym użyczasz pewności spodziewanej łaski, hojnie udziel też skutków właściwego [Tobie] miłosierdzia. Przez Pana... 

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus: * et, quibus fiduciam sperandae pietatis indulges; consuetae misericordiae tribue benignus effectum. Per Dominum...

28.03, Antyfona Magnificat: Multa bona opera

Wiele dobrych dzieł zdziałałem u was: za jaki czyn chcecie mnie zabić?

Multa bona opera * operatus sum vobis: propter quod opus vultis me occidere?

por. J 10,32
Włącz Nieszpory o 17:30

PORZĄDEK DNIA: 28.03.2012


Okres Męki Pańskiej

dzień powszedni
3 kl. szaty fioletowe

wtorek, 27 marca 2012

27.03, Oracja Nieszporów: Da nobis

Daj nam, Panie, prosimy, wytrwać w służbie zgodnej z Twoją wolą, aby podczas dni naszych, lud Tobie poddany, wzrastał i zasługą, i liczbą. Przez Pana... 

Da nobis, quaesumus, Domine, perseverantem in tua voluntate famulatum: * ut in diebus nostris et merito et numero populus tibi serviens augeatur. Per Dominum...

27.03, Antyfona Magnificat: Vos ascendite

Wy idźcie na to święto: ja nie idę, ponieważ mój czas jeszcze nie nadszedł.

Vos ascendite * ad diem festum hunc: ego non ascendam, quia tempus meum nondum advenit.

J 7,8
Włącz Nieszpory o 17:30

PORZĄDEK DNIA: 27.03.2012


Okres Męki Pańskiej

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe
Komemoracja św. Jana z Damaszku, wyznawcy i dK

poniedziałek, 26 marca 2012

Reguła na dziś - rozdz. 46: O tych, którzy popełnią jakieś inne uchybienieKto przy jakiejkolwiek pracy, w kuchni, w spiżarni, usługując przy stole, w piekarni, w ogrodzie, wykonywując jakieś rzemiosło, albo w jakimkolwiek innym miejscu popełni jakieś uchybienie, coś stłucze albo zgubi, albo jakąkolwiek inną szkodę wyrządzi, powinien przyjść od razu, do winy się przyznać i z własnej woli zadośćuczynić za błąd swój wobec opata i wspólnoty. Jeśli wiadomość u uchybieniu przyniesie ktoś inny, winowajca zostanie surowiej ukarany.
Jeśli jednak chodzi o grzech ukryty w duszy, niechaj wyjawi go tylko opatowi lub ojcu duchownemu, 6ci zaś powinni umieć leczyć i własne i cudze rany, nie odsłaniając ich [niepotrzebnie] i nie rozgłaszając.

PORZĄDEK DNIA: 26.03.2012


Okres Męki Pańskiej

ZWIASTOWANIE NAJŚW. MARYI PANNY
święto 1 kl. (2 porządku), szaty białe
Nieszpory ze święta

niedziela, 25 marca 2012

Reguła na dziś - rozdz. 45: O tych, którzy mylą się w oratorium


Jeśli ktoś pomyli się w psalmie, w responsorium, w antyfonie albo w lekcji, powinien dla zadośćuczynienia upokorzyć się przed wszystkimi. Gdyby tego nie zrobił, podlega surowszej karze, jako że nie chciał naprawić przez pokorę błędu popełnionego przez niedbalstwo. Chłopcy za takie przewinienie mają otrzymać chłostę. 

sobota, 24 marca 2012

PORZĄDEK DNIA: 25.03.2012


Okres Męki Pańskiej

I Niedziela Męki
1 kl., szaty fioletowe
Nieszpory z komemoracją święta dnia następnego

Reguła na dziś - rozdz. 44: Jak powinni zadośćuczynić bracia ekskomunikowaniKogo za ciężkie wykroczenie wyłączono z udziału we wspólnej modlitwie i posiłku, ten niechaj rzuci się na ziemię przed drzwiami oratorium w czasie, gdy odprawia się w nim Służba Boża. Niech nic nie mówi, 2a tylko leży twarzą do ziemi, upadłszy pod nogi wszystkim, którzy z oratorium wychodzą. I będzie to czynił tak długo, dopóki opat nie zdecyduje, że dość już odpokutował.
Kiedy opat rozkaże mu przyjść, niech się rzuci do stóp najpierw jemu, potem zaś wszystkim braciom prosząc, by się za niego modlili. A jeśli opat tak postanowi, zostanie przyjęty z powrotem do chóru, na miejsce przez opata wyznaczone. Niech się jednak nie waży w oratorium zaczynać psalmu ani czytać lekcji ani czegokolwiek innego bez nowego nakazu opata. A na wszystkich godzinach Oficjum, gdy Służba Boża dobiegnie końca, niech w miejscu, gdzie stoi, rzuci się na ziemię. I tak będzie zadośćczynił, aż mu opat poleci, by zaprzestał tej pokuty.
Ci zaś, którzy za lekkie przewinienia zostali wyłączeni tylko z udziału w posiłku, niech odbywają zadośćuczynienie w oratorium tak długo, jak im opat nakaże. 10 Niech czynią to, dopóki im nie pobłogosławi i nie powie: Wystarczy.

PORZĄDEK DNIA: 24.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl. szaty fioletowe
Nieszpory z niedzieli

piątek, 23 marca 2012

Reguła na dziś - cd. rozdz. 43: O tych, co spóźniają się na służbę Bożą lub na posiłek
13 Kto zaś na posiłek nie przyszedłby przed wersetem tak, aby wszyscy mogli odmówić wspólnie werset i modlitwę i razem do stołu usiąść, 14 kto by więc nie przyszedł przez lekceważenie lub z własnej winy, do dwóch razy otrzyma tylko naganę. 15 Gdyby się nie poprawił, należy zabronić mu udziału we wspólnym posiłku. 16 Będzie jadł sam, pozbawiony towarzystwa wszystkich braci, nie dostanie też swojej porcji wina, aż się poprawi i za swój błąd zadośćuczyni. 17 Podobnej karze podlega ten, kto nie byłby obecny przy wersecie, odmawianym po posiłku.
18 Niechaj nikt się nie waży jeść coś lub pić przed wyznaczoną porą posiłku albo po niej. 19 Jeśli natomiast przełożony ofiaruje coś jakiemuś bratu, a ten odmówi przyjęcia, to w chwili, gdy zapragnie tego, czego odmówił, czy czegokolwiek innego, nic w ogóle nie dostanie, póki w sposób stosowny nie naprawi swego błędu.


PORZĄDEK DNIA: 23 marca 2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe

piątek, 9 marca 2012

czwartek, 8 marca 2012

PORZĄDEK DNIA: 8.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe
Komemoracja świętych Jana Bożego i Kamila de Lellis, wyznawców

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:
dzień powszedni
wspomnienie mniejsze św. Jana Bożego, zakonnika


środa, 7 marca 2012

PORZĄDEK DNIA: 7.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe
Komemoracja św. Tomasza z Akwinu

w kalendarzu Opactwa Fontgombault:
dzień powszedni
wspomnienie mniejsze świętych Perpetuy i Felicyty, męczennic

wtorek, 6 marca 2012

poniedziałek, 5 marca 2012

5.3, Oracja Nieszporów: Adesto supplicationibus

Wszechmogący Boże, wejrzyj na nasze pokorne prośby i, [nam] którym użyczasz pewności spodziewanej łaski, hojnie udziel też skutków właściwego [Tobie] miłosierdzia. Przez Pana...     

Adesto supplicationibus nostris, omnipotens Deus: * et, quibus fiduciam sperandae pietatis indulges; consuetae misericordiae tribue benignus effectum. Per Dominum...

5.3, Antyfona Magnificat: Qui me misit

Ten, który mnie posłał, jest ze mną, a nie zostawił mnie samego; ponieważ ja zawsze czynię to, co jest mu miłe.

Qui me misit, * mecum est, et non reliquit me solum: quia quae placita sunt ei, facio semper.

J 8,29
Włącz Nieszpory o 17:30

5.5, Oracja dnia: Praesta, quaesumus

Wszechmogący Boże, daj, prosimy, aby Twoja rodzina, która umartwiając się ciałem, powstrzymuje się od pokarmów, idąc za sprawiedliwością, pościła od grzechu. Przez Pana...

Praesta, quaesumus, omnipotens Deus: + ut familia tua, quae se affligendo carnem, ab alimentis abstinet, * sectando iustitiam, a culpa ieiunet. Per Dominum...

PORZĄDEK DNIA: 5.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe

niedziela, 4 marca 2012

4.3, Antyfona Seksty: Faciamus hic

Rozbijmy tu trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza.

Faciamus hic * tria tabernacula , tibi unum, Moysi unum, et Eliae unum.
Mt 17,4

4.3, Antyfona Prymy: Domine

Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Domine, * labia mea aperies, et os meum annuntiabit laudem tuam.

Ps 51(50),17
Włącz Prymę o 8:00

sobota, 3 marca 2012

PORZĄDEK DNIA: 4.03.2012


Wielki Post

2. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1 kl., szaty fioletowe

3.3, Oracja Nieszporów: Deus, qui conspicis

Boże, który widzisz, że nie dostaje nam wszystkich cnót: chroń [nas] wewnętrznie i zewnętrznie, abyśmy ciałem byli bezpieczni od wszelkich przeciwności, a w duchu oczyszczali się z nieprawych myśli. Przez Pana... 

Deus, qui conspicis omni nos virtute destitui: interius exteriusque custodi; + ut ab omnibus adversitatibus muniamur in corpore, * et a pravis cogitationibus mundemur in mente. Per Dominum...

3.3, Antyfona Magnificat: Visionem

Nikomu nie mówcie o widzeniu, które oglądaliście, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie.

Visionem, quam vidistis, nemini dixeris, donec a mortuis resurgat Filius hominis.

Mt 17,9

PORZĄDEK DNIA: 3.03.2012


Wielki Post

Sobota Suchych Dni
2 kl., szaty fioletowe
Nieszpory z niedzieli

piątek, 2 marca 2012

2.3, Oracja Nieszporów: Exaudi nos

Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i ukaż naszym duszom światło swojej łaski. Przez Pana...

Exaudi nos, misericors Deus: * et mentibus nostris gratiae tuae lumen ostende. Per Dominum...

2.3, Antyfona Magnificat: Qui me sanum fecit

Ten, który mnie uzdrowił, nakazał mi: Weź swoje łoże i idź w pokoju.

Qui me sanum fecit, * ille mihi praecipit: Tolle grabatum tuum, et ambula in pace.

J 5,11
Włącz Nieszpory o 17.30

PORZĄDEK DNIA: 2.03.2012


Wielki Post

Piątek Suchych Dni
2 kl., szaty fioletowe

czwartek, 1 marca 2012

1.3, Oracja Nieszporów: Da, quaesumus

Daj, Panie, prosimy, aby narody chrześcijańskie zarówno poznały to, co przyniesie im korzyść, i ukochały niebiańską służbę, której się oddają. Przez Pana...

Da, quaesumus, Domine, populis christianis: * et, quae profitentur, agnoscere, et caeleste munus diligere, quod frequentant. Per Dominum...

1.3, Antyfona Magnificat: O mulier

Kobieto, wielka jest twoja wiara, niech stanie ci się to, o co prosiłaś.

O mulier, * magna est fides tua: fiat tibi sicut petisti.
Mt 15,28

PORZĄDEK DNIA: 1.03.2012


Wielki Post

dzień powszedni
3 kl., szaty fioletowe