sobota, 24 grudnia 2011

24.12, Antyfona Prymy: Iudaea et IerusalemJudeo i Jerozolimo, nie bójcie się, jutro wyruszycie, a Pan będzie z wami, alleluja.

Iudaea et Ierusalem, * nolite timere, cras egrediemini, et Dominus erit vobiscum, alleluia. 


por. 2 Krn 20,17

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz