piątek, 27 stycznia 2012

27.1, Antyfona Seksty: IdeoDlatego, jak obiecał, sprawił Pan, że wzrastał ów wśród ludu swojego.

Ideo * iureiurando fecit illum Dominus crescere in plebem suam.

Włącz Sekstę o 12:15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz