środa, 11 stycznia 2012

11.1, Antyfona Magnificat: Interrogabat


Pytał Magów Herod: Jaki znak widzieliście nad narodzonym Królem? Widzieliśmy gwiazdę promieniejącą, której blask oświeca świat.

Interrogabat * Magos Herodes: Quod signum vidistis super natum Regem? Stellam vidimus fulgentem, cuius splendor illuminat mundum.

por. Mt 2,7

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz