niedziela, 1 stycznia 2012

1.1, Antyfona Prymy: O admirabile commercium


O podziwu godna wymiano: Stwórca rodzaju ludzkiego, przyjmując  ożywione  ciało, zechciał narodzić się z Dziewicy, i stając się człowiekiem bez [udziału] nasienia, ofiarował nam swoje Bóstwo.

O admirabile commercium: * Creator generis humani, animatum corpus sumens, de Virgine nasci dignatus est: et procedens homo sine semine, largitus est nobis suam Deitatem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz