niedziela, 1 stycznia 2012

1.1, Antyfona Seksty: Rubum, quem viderat


W krzewie niespalającym się, który ujrzał Mojżesz, rozpoznaliśmy Twoje chwalebne dziewictwo; Boża Rodzicielko, wstaw się za nami.

Rubum, quem viderat * Moyses incombustum, conservatam agnovimus tuam laudabilem virginitatem: Dei Genetrix, intercede pro nobis.

por. Wj 3,2

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz