piątek, 6 stycznia 2012

6,1, Antyfona Seksty: Apertis thesauris suis


Otworzywszy swoje skarby, Magowie ofiarowali Panu złoto, kadzidło i mirrę, alleluja.

Apertis thesauris suis, * obtulerunt Magi Domino aurum, thus et myrrham, alleluia.

Mt 2,11

Włącz Sekstę o 12:15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz