sobota, 7 stycznia 2012

7.1, Antyfona Magnificat (I Nieszpory I Niedzieli po Epifanii): Remansit


Został chłopiec Jezus w Jerozolimie, a nie wiedzieli [o tym] jego rodzice, przypuszczając, że jest w towarzystwie [pątników]: i szukali Go wśród krewnych i znajomych.

Remansit * puer Iesus in Ierusalem, et non cognverunt parentes eius, existimantes illum esse in comitatu: et requirebant eum inter cognatos et notos.

Łk 2,43-44

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz