środa, 1 lutego 2012

1.2, Antyfona Seksty: Qui mihi ministrat


Kto mi służy, niech idzie za mną: a gdzie ja jestem, tam niech będzie i mój sługa.

Qui mihi ministrat, * me sequatur: et ubi ego sum, illic sit et minister meus. 

J 12,26
Włącz Sekstę o 12:15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz