sobota, 25 lutego 2012

25.2, Antyfona Seksty: Vos amici mei estis


Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli uczynicie, co wam nakazuję, mówi Pan.

Vos amici mei estis, * si feceritis quae praecipio vobis, dicit Dominus.

J 15,14
Włącz Sekstę o 12:15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz