piątek, 2 marca 2012

2.3, Oracja Nieszporów: Exaudi nos

Wysłuchaj nas, miłosierny Boże, i ukaż naszym duszom światło swojej łaski. Przez Pana...

Exaudi nos, misericors Deus: * et mentibus nostris gratiae tuae lumen ostende. Per Dominum...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz