niedziela, 25 marca 2012

Reguła na dziś - rozdz. 45: O tych, którzy mylą się w oratorium


Jeśli ktoś pomyli się w psalmie, w responsorium, w antyfonie albo w lekcji, powinien dla zadośćuczynienia upokorzyć się przed wszystkimi. Gdyby tego nie zrobił, podlega surowszej karze, jako że nie chciał naprawić przez pokorę błędu popełnionego przez niedbalstwo. Chłopcy za takie przewinienie mają otrzymać chłostę. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz