niedziela, 17 marca 2019

ORDO: 17 marca 2019


DOMINICA II IN QUADRAGESIMA
NIEDZIELA II WIELKIEGO POSTU
1 klasy


NONA

II NIESZPORY


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz