niedziela, 24 marca 2019

ORDO: 24 marca 2019


DOMINICA III IN QUADRAGESIMA
NIEDZIELA III WIELKIEGO POSTU
1 klasa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz