niedziela, 31 marca 2019

ORDO: 31 marca 2019DOMINICA IV IN QUADRAGESIMA
NIEDZIELA IV WIELKIEGO POSTU
1 klasy

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz