czwartek, 2 lutego 2012

2.2, Antyfona Magnificat: Hodie


Dziś błogosławiona Dziewica Maryja ofiarowała Dziecię Jezus w świątyni, a Symeon napełniony Duchem Świętym wziął Je w swoje ręce i błogosławił Boga na wieki. 

Hodie * beata Virgo Maria puerum Iesum praesentavit in templo, et Simeon repletus Spiritu Sancto accepit eum in ulnas suas, et benedixit Deum in aeternum.

Łk 2,27-28

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz