czwartek, 2 lutego 2012

2.2, Antyfona Seksty: Accipiens Simeon


Symeon, wziąwszy Dziecię na ręce, składał dzięki i błogosławił Pana.

Accipiens Simeon * Puerum in manibus, gratias agens benedixit Dominum.

Łk 2,28
Włącz Sekstę o 12:15

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz